רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים ל-31/12/2021

רשימת נכסים ל-30/09/2021

רשימת נכסים ל-31/06/2021

רשימת נכסים ל-31/03/2021

רשימת נכסים ל-31/12/2020

רשימת נכסים ל-30/09/2020

רשימת נכסים ל-30/06/2020

רשימת נכסים ל-31/03/2020

רשימת נכסים ל-31/12/2019

רשימת נכסים ל-30/09/2019

רשימת נכסים ל-30/06/2019

רשימת נכסים ל-31/03/2019

רשימת נכסים ל-31/12/2018

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (12/18) (28/03/19)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (12/18) (28/03/19)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (12/18) (28/03/19)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2018

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (09/18) (30/11/18)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (09/18) (30/11/18)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (09/18) (30/11/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2018

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (06/18) (21/08/18)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (06/18) (21/08/18)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (06/18) (21/08/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2018

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (03/18) (27/05/18)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (03/18) (27/05/18)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (03/18) (27/05/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2017

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (12/17) (29/03/18)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (12/17) (29/03/18)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (12/17) (29/03/18)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2017

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (09/17) (03/12/17)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (09/17) (03/12/17)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (09/17) (03/12/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2017

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (06/17) (23/08/17)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (06/17) (23/08/17)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (06/17) (23/08/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2017

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (03/17) (28/05/17)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (03/17) (28/05/17)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (03/17) (28/05/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-31/12/2016

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (12/16) (03/04/17)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (12/16) (03/04/17)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (12/16) (03/04/17)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/09/2016

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (09/16) (02/12/16)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (09/16) (02/12/16)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (09/16) (02/12/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/06/2016

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (06/16) (29/08/16)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (06/16) (29/08/16)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (06/16) (29/08/16)

אישור רו”ח


רשימת נכסים ל-30/03/2016

דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (03/16) (29/05/16)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (03/16) (29/05/16)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (03/16) (29/05/16)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (12/15) (31/03/16)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (12/15) (31/03/16)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (12/15) (31/03/16)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (09/15) (30/11/15)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (09/15) (30/11/15)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (09/15) (30/11/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (06/15) (23/08/15)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (06/15) (23/08/15)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (06/15) (23/08/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (03/15) (28/05/15)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (03/15) (28/05/15)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (03/15) (28/05/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (12/14) (01/04/15)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (12/14) (07/05/15)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (12/14) (01/04/15)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (09/14) (08/12/14)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (09/14) (08/12/14)

דו”ח מסלול מצרפי רבעוני (09/14) (08/12/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (06/14) (21/08/14)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (06/14) (21/08/14)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (06/14) (21/08/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (03/14) (18/06/14)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (03/14) (18/06/14)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (03/14) (18/06/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (12/13) (24/03/14)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (12/13) (24/03/14)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (12/13) (24/03/14)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (09/13) (29/11/13)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (09/13) (29/11/13)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (09/13) (29/11/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (06/13) (29/08/13)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (06/13) (29/08/13)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (06/13) (29/08/13)

אישור רו”ח


דו”ח נכסים מסלול כללי רבעוני (03/13) (30/05/13)

דו”ח נכסים מסלול ללא מניות רבעוני (03/13) (30/05/13)

דו”ח נכסים מסלול מצרפי רבעוני (03/13) (30/05/13)

אישור רו”ח


טיפול בחובות בעיתיים – סקירה כללית ודו”ח תקופתי

מסמך מדיניות טיפול בחובות בעיתיים

נוהל מערך אשראי לא סחיר, תהליך הערכת חוב וטיפול בחובות בעייתיים

אג”ח קונצרני דיווח תקופתי 27.06.10