עמוד הבית

עמיתים יקרים!

החל מה 31.12.2019 הבנק הבינלאומי הפסיק את מתן שירותיו לתפעול קרן ההשתלמות .
החל מה 1.1.2020 יהב אחים ואחיות מקבלת שירותי תפעול בבנק לאומי .
לפרטים נוספים לחץ כאן

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.


הודעה לעמיתים

לידיעתכם, כחלק ממעבר המתפעל מהבנק הבינלאומי ללאומי שש”ה, פרטי ההתקשרות של מחלקת עמיתים עודכנו:

טלפון: 072-2790004 או 9083*

פקס: 072-2790094

דוא”ל: moked@yahav-hst.org.il

כתובת לדואר: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701

נציגי יעמדו לרשותכם במשרדי החברה בכתובת : וייצמן 14 ת”א

הלוואות לעמיתים:

החל מינואר 2020 ניתן לקבל הלוואות ע”ח כספי הקופה, בהתאם להוראות הדין. לבדיקת זכאותך ניתן לפנות למחלקת הלוואות:

טלפון: 072-2790030

פקס: 072-2790095

דוא”ל: hlv@yahav-hst.org.il