עמוד הבית

*** שירות חדש – שירות חדש ***

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות הודעות דואר אלקטרוני

עמית/ה יקר/ה

אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבונך האישי המקוון שלך.

בהתאם להוראת משרד האוצר, אגף שוק ההון, מיום 23/07/2014 (חוזר גופים מוסדיים 2014-9-12) , החל בדוח השנתי לעמית בגין שנת 2014 נשלח לעמיתים בדואר דוח שנתי מקוצר בלבד.

הדוח מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית ובנוסף מוצג בחשבון גם דוח שנתי מפורט.

מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת 2015, מוצג בחשבון לעמיתים הזכאים, גם דוח רבעוני (למעט הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי – מפורט ומקוצר). הדוח הרבעוני, כמו הדוח השנתי המפורט, לא נשלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר.

כיוון שכך, חשוב לך מאד לבצע הצטרפות לשירות החדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון.

טופס ההרשמה

לתשומת ליבך – מתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתרעה לגבי הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדואר.

עוד לידיעתך – ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

טופס ביטול ההסכמה

במידה ואין ברשותך קוד משתמש וסיסמה לכניסה לחשבונך האישי ניתן לקבלם בכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי .יש להצטייד בתעודת זהות.

לרשימת סניפי הבנק הבינלאומי


שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת…


הודעה לעמיתים:

אתר חדש לקבלת מידע אישי לשירותכם – “פיבי און ליין-קופות גמל”

עמית/ה יקר/ה,

ביולי 2014, פרסם אגף שוק ההון באוצר הנחיות לאופן בו קופות גמל וקרנות השתלמות יציגו ויפיצו את הדוחות הרבעוניים והדוח השנתי.

על פי ההנחיות, החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה , דוח שנתי מקוצר ודוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד ולא ישלח בדואר לכתובת העמית.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, תציג החברה המנהלת בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני.

גם דוח זה לא ישלח בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

כדי לעמוד בדרישות האוצר אשר תוארו לעיל, ועל מנת לאפשר לך לצפות בדוחות הללו, העמדנו לרשותך אתר חדשני, קל לשימוש ולניווט, נוח וברור “פיבי און ליין קופות גמל” בכתובת: www.fibi.co.il/kpg.

להצטרפות לשירות החדש “פיבי און ליין קופות גמל”, אנו מזמינים אותך להיכנס לכל אחד מסניפי הבנק הבינלאומי לקבלת קוד משתמש וסיסמה.

רשימת הסניפים
חובה להצטייד בתעודה מזהה.

באתר ניתן לקבל מידע עדכני אודות החשבונות בקרן וניתן לבצע מעקב אחר התנועות והיתרות באופן שוטף וכמובן ניתן לראות את הדוחות השנתיים והרבעוניים (החל מהדוח השנתי לשנת 2014).

לתשומת ליבך:
השירות באתר מחליף את השירות הקודם באתר “גמל-אינפו”. שירות “גמל-אינפו” אינו פעיל החל מ- 01/02/2015.

לתשומת לב לקוחות הבנק הבינלאומי:
אם הינך לקוח/ה של הבנק הבינלאומי ויש ברשותך קוד משתמש וסיסמה לצפיה בחשבון הבנק שלך, לא נדרש לקבל קוד משתמש וסיסמה חדשים.

קוד המשתמש והסיסמה אשר ברשותך יאפשרו לך גם צפיה בחשבונך/חשבונותיך בקרן.

באתר “פיבי און ליין” תחת תפריט “קרנות השתלמות” תמצא את חשבונותיך, פירוט היתרה בהם, פירוט התנועות וכן את הדוחות השנתיים והרבעוניים בהתאם לחוזר.


הודעה לעמיתים

לידיעתכם, בהתאם להחלטת החברה יהב אחים ואחיות – חברה לניהול קופות גמל בע”מ החל מיום 1.1.2014 הועבר התפעול של יהב – קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע”מ מבנק יהב לעובדי המדינה בע”מ – לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע”מ.

זכויות העמיתים הועברו באופן אוטומטי בין הבנקים, לרבות שם הקופה, מסלול ההשקעה, הוותק, הפרטים האישיים ופרטי המוטבים בחשבון.

בכל שאלה או בקשה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706086.

שעות פעילות המוקד:
ימים א’ – ה’: 8:00-17:00
יום ו’, ערבי חג וימי חול המועד: 8:00-12:00

לידיעתכם, באפשרותכם לקבל בסניפי הבנק הבינלאומי, מגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים.
לפרטים, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת:
הלוואות לעמיתי האחים ואחיות בתנאים אטרקטיביים בבינלאומי
פרטי סניפי הבנק הבינלאומי