צדדים קשורים

אחיות מצרפי

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/17

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/16

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/16

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/16

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/16

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/15

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/15

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/15

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/15

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/12/14

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/09/14

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 30/06/14

אחיות מצרפי דיווח רבעוני יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים לרבעון שמסתיים ביום 31/03/14

תרשים צדדים קשורים