לוז ישיבות החברה

בהתאם להנחיות אגף שוק ההון מובא להלן ישיבות החברה לשנה הקרובה:

  • ועדת השקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים בהתאם להוראות החוק.
  • דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.
  • ועדת הביקורת מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה בהתאם להוראות החוק.