מסמכי עדכון פרטים אישיים

במידה ופרטייך האישיים השתנו ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • לעדכן את הפרטים על גבי המסמך.
  • לשלוח אלינו באמצעות הפקס או הדואר בצרוף תצלום ת.ז ומסמכים, אם ישנם, המאמתים את השינוי לפי הכתובת הרשומה באתר.

דברי הסבר לטופס עדכון פרטים