מסמכי משיכה מחשבון נפטר

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר
כתב שיפוי למוטב

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה מ 8000 ₪
כתב שיפוי יורש ביתרה נמוכה מ 8000 ₪

לצורך ביצוע משיכת כספים ניתן:

  • להדפיס את המסמך.
  • למלא המסמך , לסמן “X” במקומות המתאימים ולחתום ליד ולצרף את המסמכים כנדרש.
  • להחזיר את כל המסמכים לאחד מסניפי הבנק הבינלאומי ו/או להנהלת הקרן.