מסמכי הצטרפות

  • להדפיס את המסמכים.
  • למלא ,לחתום על המסמכים ולצרף תצלום תעודת זהות.

יש לשלוח את המסמכים חתומים למחלקת עמיתים:

  • פקס: 072-2790094
  • דוא”ל: moked@yahav-hst.org.il
  • כתובת לדואר: שמשון 9 ת.ד 3928, פתח תקוה מיקוד 4952701