הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות מסלול ללא מניות

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021

  שיעור הוצאות לניהול השקעותשיעור דמי ניהול מחסכון
1456 אחים ואחיות -מסלול ללא מניות510927536-00000000000418-1456-0000.02%0.28%

“דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן.
עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.”

תשואות מסלול ללא מניות

2022

תשואות מעודכנות לחודש 04.2022
תשואות מעודכנות לחודש 01.2022תשואות מעודכנות לחודש 02.2022תשואות מעודכנות לחודש 03.2022

2021

תשואות מעודכנות לחודש 10.2021 תשואות מעודכנות לחודש 11.2021 תשואות מעודכנות לחודש 12.2021
תשואות מעודכנות לחודש 07.2021תשואות מעודכנות לחודש 08.2021תשואות מעודכנות לחודש 09.2021
תשואות מעודכנות לחודש 04.2021תשואות מעודכנות לחודש 05.2021תשואות מעודכנות לחודש 06.2021
תשואות מעודכנות לחודש 01.2021תשואות מעודכנות לחודש 02.2021תשואות מעודכנות לחודש 03.2021

2020

תשואות מעודכנות לחודש 10.2020תשואות מעודכנות לחודש 11.2020תשואות מעודכנות לחודש 12.2020
תשואות מעודכנות לחודש 07.2020תשואות מעודכנות לחודש 08.2020תשואות מעודכנות לחודש 09.2020
תשואות מעודכנות לחודש 04.2020תשואות מעודכנות לחודש 05.2020תשואות מעודכנות לחודש 06.2020
תשואות מעודכנות לחודש 01.2020תשואות מעודכנות לחודש 02.2020תשואות מעודכנות לחודש 03.2020

2019

תשואות מעודכנות לחודש 10.2019תשואות מעודכנות לחודש 11.2019תשואות מעודכנות לחודש 12.2019
תשואות מעודכנות לחודש 07.2019תשואות מעודכנות לחודש 08.2019תשואות מעודכנות לחודש 09.2019
תשואות מעודכנות לחודש 04.2019תשואות מעודכנות לחודש 05.2019תשואות מעודכנות לחודש 06.2019
תשואות מעודכנות לחודש 01.2019תשואות מעודכנות לחודש 02.2019תשואות מעודכנות לחודש 03.2019

2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018תשואות מעודכנות לחודש 11/2018תשואות מעודכנות לחודש 12.2018
תשואות מעודכנות לחודש 07/2018תשואות מעודכנות לחודש 08/2018תשואות מעודכנות לחודש 09/2018
תשואות מעודכנות לחודש 04/2018תשואות מעודכנות לחודש 05/2018תשואות מעודכנות לחודש 06/2018
תשואות מעודכנות לחודש 01/2018תשואות מעודכנות לחודש 02/2018תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017תשואות מעודכנות לחודש 11/2017תשואות מעודכנות לחודש 12/2017
תשואות מעודכנות לחודש 07/2017תשואות מעודכנות לחודש 08/2017תשואות מעודכנות לחודש 09/2017
תשואות מעודכנות לחודש 04/2017תשואות מעודכנות לחודש 05/2017תשואות מעודכנות לחודש 06/2017
תשואות מעודכנות לחודש 01/2017תשואות מעודכנות לחודש 02/2017תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

2016

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016תשואות מעודכנות לחודש 11/2016תשואות מעודכנות לחודש 12/2016
תשואות מעודכנות לחודש 07/2016תשואות מעודכנות לחודש 08/2016תשואות מעודכנות לחודש 09/2016
תשואות מעודכנות לחודש 04/2016תשואות מעודכנות לחודש 05/2016תשואות מעודכנות לחודש 06/2016
תשואות מעודכנות לחודש 01/2016תשואות מעודכנות לחודש 02/2016תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

2015

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015תשואות מעודכנות לחודש 11/2015תשואות מעודכנות לחודש 12/2015
תשואות מעודכנות לחודש 07/2015תשואות מעודכנות לחודש 08/2015תשואות מעודכנות לחודש 09/2015
תשואות מעודכנות לחודש 04/2015תשואות מעודכנות לחודש 05/2015תשואות מעודכנות לחודש 06/2015
תשואות מעודכנות לחודש 01/2015תשואות מעודכנות לחודש 02/2015תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

2014

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014תשואות מעודכנות לחודש 11/2014תשואות מעודכנות לחודש 12/2014
תשואות מעודכנות לחודש 08/2014תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

הרכב נכסים מסלול ללא מניות

2022

הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2022
הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2022הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2022הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2022

2021

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2021 הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2021 הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2021
הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2021הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2021הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2021
הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2021הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2021הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2021
הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2021הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2021הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2021

2020

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2020
הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2020
הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2020
הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2020הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2020

2019

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2019
הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2019
הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2019
הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2019הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2019

2018

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2018
הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2018
הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2018
הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2018הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2018

2017

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2017
הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2017
הרכב נכסים מסלול אג”ח 04.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 05.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2017
הרכב נכסים מסלול אג”ח 01.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 02.2017הרכב נכסים מסלול אג”ח 03.2017

2016

הרכב נכסים מסלול אג”ח 10.2016הרכב נכסים מסלול אג”ח 11.2016הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2016
הרכב נכסים מסלול אג”ח 07.2016הרכב נכסים מסלול אג”ח 08.2016הרכב נכסים מסלול אג”ח 09.2016
הרכב נכסים מסלול אג”ח 06.2016

2015

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2015

2014

הרכב נכסים מסלול אג”ח 12.2014