הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות מסלול כללי

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2021

  שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
 418 אחים ואחיות -מסלול כללי 510927536-00000000000418-0418-0000.20%0.28%

“דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן.
עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.”

תשואות מסלול כללי

2022

תשואות מעודכנות לחודש 04.2022
תשואות מעודכנות לחודש 01.2022תשואות מעודכנות לחודש 02.2022תשואות מעודכנות לחודש 03.2022

2021

תשואות מעודכנות לחודש 10.2021 תשואות מעודכנות לחודש 11.2021 תשואות מעודכנות לחודש 12.2021
תשואות מעודכנות לחודש 07.2021תשואות מעודכנות לחודש 08.2021תשואות מעודכנות לחודש 09.2021
תשואות מעודכנות לחודש 04.2021תשואות מעודכנות לחודש 05.2021תשואות מעודכנות לחודש 06.2021
תשואות מעודכנות לחודש 01.2021תשואות מעודכנות לחודש 02.2021תשואות מעודכנות לחודש 03.2021

2020

תשואות מעודכנות לחודש 10.2020תשואות מעודכנות לחודש 11.2020תשואות מעודכנות לחודש 12.2020
תשואות מעודכנות לחודש 07.2020תשואות מעודכנות לחודש 08.2020תשואות מעודכנות לחודש 09.2020
תשואות מעודכנות לחודש 04.2020תשואות מעודכנות לחודש 05.2020תשואות מעודכנות לחודש 06.2020
תשואות מעודכנות לחודש 01.2020תשואות מעודכנות לחודש 02.2020תשואות מעודכנות לחודש 03.2020

2019

תשואות מעודכנות לחודש 10.2019תשואות מעודכנות לחודש 11.2019תשואות מעודכנות לחודש 12.2019
תשואות מעודכנות לחודש 07.2019תשואות מעודכנות לחודש 08.2019תשואות מעודכנות לחודש 09.2019
תשואות מעודכנות לחודש 04.2019תשואות מעודכנות לחודש 05.2019תשואות מעודכנות לחודש 06.2019
תשואות מעודכנות לחודש 01.2019תשואות מעודכנות לחודש 02.2019תשואות מעודכנות לחודש 03.2019

2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018תשואות מעודכנות לחודש 11/2018תשואות מעודכנות לחודש 12.2018
תשואות מעודכנות לחודש 07/2018תשואות מעודכנות לחודש 08/2018תשואות מעודכנות לחודש 09/2018
תשואות מעודכנות לחודש 04/2018תשואות מעודכנות לחודש 05/2018תשואות מעודכנות לחודש 06/2018
תשואות מעודכנות לחודש 01/2018תשואות מעודכנות לחודש 02/2018תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017תשואות מעודכנות לחודש 11/2017תשואות מעודכנות לחודש 12/2017
תשואות מעודכנות לחודש 07/201תשואות מעודכנות לחודש 08/2017תשואות מעודכנות לחודש 09/2017
תשואות מעודכנות לחודש 04/2017תשואות מעודכנות לחודש 05/2017תשואות מעודכנות לחודש 06/2017
תשואות מעודכנות לחודש 01/2017תשואות מעודכנות לחודש 02/2017תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

2016

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016תשואות מעודכנות לחודש 11/2016תשואות מעודכנות לחודש 12/2016
תשואות מעודכנות לחודש 07/2016תשואות מעודכנות לחודש 08/2016תשואות מעודכנות לחודש 09/2016
תשואות מעודכנות לחודש 04/2016תשואות מעודכנות לחודש 05/2016תשואות מעודכנות לחודש 06/2016
תשואות מעודכנות לחודש 01/2016תשואות מעודכנות לחודש 02/2016תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

הרכב נכסים מסלול כללי

2022

הרכב נכסים מסלול כללי 04.2022
הרכב נכסים מסלול כללי 01.2022הרכב נכסים מסלול כללי 02.2022הרכב נכסים מסלול כללי 03.2022

2021

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2021 הרכב נכסים מסלול כללי 11.2021 הרכב נכסים מסלול כללי 12.2021
הרכב נכסים מסלול כללי 07.2021הרכב נכסים מסלול כללי 08.2021הרכב נכסים מסלול כללי 09.2021
הרכב נכסים מסלול כללי 04.2021הרכב נכסים מסלול כללי 05.2021הרכב נכסים מסלול כללי 06.2021
הרכב נכסים מסלול כללי 01.2021הרכב נכסים מסלול כללי 02.2021הרכב נכסים מסלול כללי 03.2021

2020

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 11.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 12.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 07.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 08.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 09.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 04.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 05.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 06.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 01.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 02.2020
הרכב נכסים מסלול כללי 03.2020

2019

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 11.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 12.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 07.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 08.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 09.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 04.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 05.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 06.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 01.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 02.2019
הרכב נכסים מסלול כללי 03.2019

2018

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 11.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 12.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 07.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 08.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 09.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 04.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 05.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 06.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 01.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 02.2018
הרכב נכסים מסלול כללי 03.2018

2017

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 11.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 12.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 07.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 08.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 09.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 04.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 05.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 06.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 01.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 02.2017
הרכב נכסים מסלול כללי 03.2017

2016

הרכב נכסים מסלול כללי 10.2016
הרכב נכסים מסלול כללי 11.2016
הרכב נכסים מסלול כללי 12.2016
הרכב נכסים מסלול כללי 07.2016
הרכב נכסים מסלול כללי 08.2016
הרכב נכסים מסלול כללי 09.2016
הרכב נכסים מסלול כללי 06.2016