הצבעות באסיפות

2022

2021

2020

2019

2018

2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.12.2017 – 31.12.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.11.2017 – 30.11.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.10.2017 – 31.10.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.09.2017 – 30.09.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.08.2017 – 31.08.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.07.2017 – 31.07.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – יוני 2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.06.2017 – 25.06.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מאי 2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.05.2017 – 28.05.2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – אפריל 2017

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.01.2017 – 31.03.2017

2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – דצמבר 2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 30.11.2016 – 16.12.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – נובמבר 2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.11.2016 – 24.11.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 31.10.2016 – 10.11.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – אוקטובר 2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.07.2016 – 30.09.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 29.09.2016 – 06.10.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 31.08.2016 – 29.09.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.09.2016 -22.09.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.08.2016 – 31.08.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 04.07.2016 – 14.07.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 19.06.2016 – 30.06.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.06.2016 – 16.06.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 16.05.2016 – 31.05.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 03.05.2016 – 10.05.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.05.2016 – 31.05.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 10.04.2016 – 22.04.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 27.03.2016 – 08.04.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 13.03.2016 – 25.03.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 28.02.2016 – 11.03.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 31.01.2016 – 12.02.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 17.01.2016 – 29.01.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 03.01.2016 – 15.01.2016

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 16.12.2015 – 01.01.2016

2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 06.12.2015 – 16.12.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 23.11.2015 – 04.12.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 03.11.2015 – 22.11.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 20.10.2015 – 02.11.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 08.10.2015 – 19.10.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 08.09.2015 – 07.10.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 25.08.2015 – 07.09.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 11.08.2015 – 24.08.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 13.07.2015 – 10.08.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 07.07.2015 – 12.07.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 27.05.2015 – 14.06.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 07.05.2015 – 26.05.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 12.04.2015 – 06.05.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 27.03.2015 – 12.04.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 23.03.2015 – 26.03.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 05.03.2015 – 22.03.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 25.02.2015 – 05.03.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 24.01.2015 – 15.02.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 20.01.2015 – 09.02.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 05.01.2015 – 19.01.2015

2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 23.12.2014 – 07.01.2015

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 15.12.2014 – 22.12.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.12.2014 – 14.12.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 10.11.2014 – 30.11.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 05.11.2014 – 09.11.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 28.10.2014 – 04.11.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 22.10.2014 – 27.10.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 21.09.2014 – 21.10.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.10.2014 – 17.10.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 02.10.2014 – 29.09.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 28.09.2014 – 16.09.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 15.09.2014 – 03.09.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 02.09.2014 – 14.08.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 13.08.2014 – 28.07.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 27.07.2014 – 21.07.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 20.07.2014 – 01.07.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 30.06.2014 – 23.06.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 03.06.2014 – 21.05.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 20.05.2014 – 10.05.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 09.05.2014 – 24.04.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 23.04.2014 – 02.04.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.04.2014 – 24.03.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 11.03.2014 – 11.03.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 23.03.2014 – 11.03.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 11.03.2014 – 27.02.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 26.02.2014 – 25.02.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 24.02.2014 – 12.02.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 11.02.2014 – 04.02.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 03.02.2014 – 30.01.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 23.01.2014 – 28.01.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 16.01.2014 – 22.01.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 12.01.2014 – 15.01.2014

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.01.2014 – 12.01.2014

2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 24.12.2013 – 31.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 18.12.2013 – 23.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 13.12.2013 – 17.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 07.12.2013 – 13.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 03.12.2013 – 06.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 19.11.2013 – 02.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 12.11.2013 – 28.11.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 28.11.2013 – 01.12.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 26.11.2013 – 27.11.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 19.11.2013 – 25.11.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 14.11.2013 – 18.11.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 07.11.2013 – 13.11.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.11.2013 – 08.11.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 26.10.2013 – 31.10.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 21.10.2013 – 25.10.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 16.10.2013 – 20.10.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 07.10.2013 – 15.10.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 30.09.2013 – 06.10.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 17.09.2013 – 29.09.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 09.09.2013 – 16.09.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 27.08.2013 – 08.09.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 21.08.2013 – 27.08.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 18.08.2013 – 21.08.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 11.08.2013 – 18.08.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.06.2013 – 31.07.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.08.2013 – 11.08.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 29.07.2013 – 05.08.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 22.07.2013 – 29.07.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 15.07.2013 – 22.07.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 11.07.2013 – 15.07.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 25.06.2013 – 03.07.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 20.06.2013 – 30.06.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 18.06.2013 – 30.06.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 06.06,2013 – 17,06.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 05.06,2013 – 10,06.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 22.05,2013 – 05,06.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – 01.04,2013 – 22,05.2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה מרץ 2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה מרץ 2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה פברואר 2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה פברואר 2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שניה ינואר 2013

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה ינואר 2013

2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שניה דצמבר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה דצמבר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שניה נובמבר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה נובמבר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה אוקטובר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה אוקטובר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה ספטמבר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה ספטמבר 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה אוגוסט 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה אוגוסט 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שניה יולי 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה יולי 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה יוני 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה יוני 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שנייה מאי 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מרץ-אפריל 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה מאי 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית שניה אפריל 2012

דיווח השתתפות באסיפות קרן השתלמות לאחים ואחיות – מחצית ראשונה אפריל 2012