דוחות חודשיים

מסלול כללי

מסלול ללא מניות

מסלול כללי 09/2018      מסלול ללא מניות 09/2018

מסלול כללי 08/2018      מסלול ללא מניות 08/2018

מסלול כללי 07/2018      מסלול ללא מניות 07/2018

מסלול כללי 06/2018      מסלול ללא מניות 06/2018

מסלול כללי 05/2018      מסלול ללא מניות 05/2018

מסלול כללי 04/2018      מסלול ללא מניות 04/2018

מסלול כללי 03/2018      מסלול ללא מניות 03/2018

מסלול כללי 02/2018      מסלול ללא מניות 02/2018

מסלול כללי 01/2018      מסלול ללא מניות 01/2018

מסלול כללי 12/2017      מסלול ללא מניות 12/2017

מסלול כללי 11/2017      מסלול ללא מניות 11/2017

מסלול כללי 10/2017      מסלול ללא מניות 10/2017

מסלול כללי 09/2017      מסלול ללא מניות 09/2017

מסלול כללי 08/2017      מסלול ללא מניות 08/2017

מסלול כללי 07/2017      מסלול ללא מניות 07/2017

מסלול כללי 06/2017      מסלול ללא מניות 06/2017

מסלול כללי 05/2017      מסלול ללא מניות 05/2017

מסלול כללי 04/2017      מסלול ללא מניות 04/2017

מסלול כללי 03/2017      מסלול ללא מניות 03/2017

מסלול כללי 02/2017      מסלול ללא מניות 02/2017

מסלול כללי 01/2017      מסלול ללא מניות 01/2017

מסלול כללי 12/2016      מסלול ללא מניות 12/2016

מסלול כללי 11/2016      מסלול ללא מניות 11/2016

מסלול כללי 10/2016      מסלול ללא מניות 10/2016

מסלול כללי 09/2016      מסלול ללא מניות 09/2016

מסלול כללי 08/2016      מסלול ללא מניות 08/2016

מסלול כללי 07/2016      מסלול ללא מניות 07/2016

מסלול כללי 06/2016      מסלול ללא מניות 06/2016

מסלול כללי 05/2016      מסלול ללא מניות 05/2016

מסלול כללי 04/2016      מסלול ללא מניות 04/2016

מסלול כללי 03/2016      מסלול ללא מניות 03/2016

מסלול כללי 02/2016      מסלול ללא מניות 02/2016

מסלול כללי 01/2016      מסלול ללא מניות 01/2016

מסלול כללי 12/2015      מסלול ללא מניות 12/2015

מסלול כללי 11/2015      מסלול ללא מניות 11/2015

מסלול כללי 10/2015      מסלול ללא מניות 10/2015

מסלול כללי 09/2015      מסלול ללא מניות 09/2015

מסלול כללי 08/2015      מסלול ללא מניות 08/2015

מסלול כללי 07/2015      מסלול ללא מניות 07/2015

מסלול כללי 06/2015      מסלול ללא מניות 06/2015

מסלול כללי 05/2015      מסלול ללא מניות 05/2015

מסלול כללי 04/2015      מסלול ללא מניות 04/2015

מסלול כללי 03/2015      מסלול ללא מניות 03/2015

מסלול כללי 02/2015      מסלול ללא מניות 02/2015

מסלול כללי 01/2015      מסלול ללא מניות 01/2015

מסלול כללי 12/2014      מסלול ללא מניות 12/2014

מסלול כללי 11/2014      מסלול ללא מניות 11/2014

מסלול כללי 10/2014      מסלול ללא מניות 10/2014

מסלול כללי 09/2014      מסלול ללא מניות 09/2014

מסלול כללי 08/2014      מסלול ללא מניות 08/2014

מסלול כללי 07/2014      מסלול ללא מניות 07/2014

מסלול כללי 06/2014      מסלול ללא מניות 06/2014

מסלול כללי 05/2014      מסלול ללא מניות 05/2014

מסלול כללי 04/2014      מסלול ללא מניות 04/2014

מסלול כללי 03/2014      מסלול ללא מניות 03/2014

מסלול כללי 02/2014      מסלול ללא מניות 02/2014

מסלול כללי 01/2014     מסלול ללא מניות 01/2014