מדיניות השקעות צפויה

מדיניות צפויה – לשנת 2018

מדיניות צפויה – לשנת 2017

שינויים במדיניות ההשקעה לשנת 2017 – מסלול כללי

שינויים במדיניות ההשקעה לשנת 2017 – מסלול ללא מניות

שינויים במדיניות ההשקעה לשנת 2016

שינויים במדיניות ההשקעה לשנת 2015

מדיניות צפויה ומודל הקצאת נכסים 2017

מודל הקצאה נכסים 2016 – מסלול כללי

מודל הקצאת נכסים 2016 – מסלול ללא מניות

מדיניות השקעה למסלול כללי – לשנת 2016

מדיניות השקעה למסלול ללא מניות – לשנת 2016

מדיניות השקעה צפויה ומודול הקצאת נכסים – לשנת 2015 עדכון

מדיניות השקעה צפויה ומודול הקצאת נכסים – לשנת 2015

מדיניות השקעה למסלול כללי וללא מניות – לשנת 2014

מדיניות השקעה למסלול כללי וללא מניות – לשנת 2013

מדיניות השקעה למסלול כללי וללא מניות – לשנת 2012